Zdravotní pojištění

>TZ 2.8.2013 - transparentní nákupy do fakultních nemocnic

"Platforma zdravotních pojištěnců vyjadřuje znepokojení nad výsledkem šetření Nejvyššího kontrolního úřadu ve čtyřech fakultních nemocnicích. NKÚ v rámci kontrolní akce č. 12/23, "Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti", shledal, že mnohamilionové nákupy vybraných léčiv a zdravotnických prostředků se uskutečňovaly mimo režim veřejných zakázek, bez transparentních soutěžních mechanismů, v některých případech dokonce bez písemně uzavřených smluv.


>TZ 2.7.2013 - Ústavní soud zrušil "nadstandardy" a navýšení regulačních poplatků

PZP ČR vítá dnešní rozhodnutí Ústavního soudu, které dává jasný právní názor na uskutečněné reformy zdravotnictví i na budoucí případné změny. Z prvních informací se zdá být zřejmé, že nejde jen o "nadstandardy" samotné, ale i celou řadu dalších otázek.


>TZ 29.3.2013 - Positivní listy

PZP ČR reaguje na poslanecký návrh, který má získat oporu tzv. positivním listům v zákoně.


>TZ 27.3.2013 - Bude o lécích pro pacienty rozhodovat zdravotní pojišťovna?

PZP ČR reaguje na poslanecký návrh, který má získat oporu tzv. positivním listům v zákoně.


>TZ 8.3.2013 - Kauza protonového centra vs. právo občanů na informace o smlouvách zdravotních pojišťoven.

PZP ČR je znepokojena kauzou protonového centra. Je potřebné zajistit, aby se v budoucnu nenakládalo s penězi občanů takto svévolně. Toho lze dosáhnout pouze plnou transparentností činnosti zdravotních pojišťoven. PZP ČR proto připravila novelu zákona, která stanoví jednoznačnou povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat na žádost občanů veškeré smlouvy a informace o tom, jak nakládají se svěřenými prostředky. Cílem tohoto opatření je zabránit korupčnímu sjednávání smluv a obnovit důvěru v řízení pojišťoven, která je značně otřesena. Souběžně s tím usilujeme o získání informací o činnosti pojišťoven soudní cestou.


>PF 2013

Vážení, rádi bychom Vám tímto poděkovali za spolupráci a podporu našich aktivit. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho radosti a úspěchů do roku 2013. S pozdravem, Michala Filipová předsedkyně


>TZ 26.11.2012 - Pozměňovací návrh: zákon o veřejném zdravotním pojištění

PZP ČR usiluje o zvýšení transparentnosti zdravotních pojišťoven zejména zveřejňováním smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Mimo jiné za tímto účelem jsme vytvořili tento pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na vydání zákona.


>TZ 30. 10. 2012 - Memorandum s Ministerstvem zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR a Platforma zdravotních pojištěnců ČR o. s. dnes podepsaly Memorandum o vzájemné podpoře a navázání spolupráce.


>Memorandum s Ministerstvem zdravotnictví ČR

Zveřejnění celého textu Memoranda o vzájemné podpoře a navázání spolupráce PZP ČR s Ministerstvem zdravotnictví ČR.


>Ukončování úhrady nákladné péče: Rady pro pojištěnce

Návod PZP ČR reaguje na stále častější problém, kdy zdravotní pojišťovna provede v nemocnici revizi, posoudí léčbu pacienta jako nepotřebnou či neúčinnou a odmítne nemocnici takovou léčbu uhradit. Následkem toho nemocnice odmítne pacienta nadále takto léčit, protože by ji nedostala uhrazenou a utrpěla by finanční ztrátu. Pacient a jeho lékař se však domnívají, že je léčba potřebná a její ukončení by pacienta poškodilo. Jde zejména o drahé léky, používané v tzv. centrech specializované péče, například pro pacienty s roztroušenou sklerózou, zhoubnými nádory, revmatoidní artritidou, ale i dalšími onemocněními.
| 1 | 2 | další >>