Malnutrice

>Malnutrice

Malnutrice je nepoměr mezi množstvím živin, které tělo potřebuje, a tím, co přijímá. Tato nerovnováha se většinou spojuje s podvýživou, ale může být i následkem přeživování.