Krvácivé stavy

>Krvácivé stavy

Krvácivý stav je získaný nebo vrozený sklon k nadměrnému krvácení. Za normálních podmínek zůstává krev uvnitř cév. Nicméně pokud dojde k poranění žil nebo tepen, začne krev vytékat buďto navenek, nebo do tělesných tkání.