Epilepsie

>Epilepsie

Epilepsie je stav charakterizovaný opakovanými epileptickými záchvaty. Záchvatem rozumíme abnormální elektrické výboje v mozku, které dočasně naruší normální přenos informací do různých částí těla.