Celiakie

>Celiakie

Celiakie (celiakální sprue, glutenová enteropatie) autoimunitní onemocnění charakterizované abnormální imunitní odpovědí na lepek (gluten), bílkovinu obsaženou v povrchních vrstvách zrna pšenice, žita a ječmene.