Defekty neurální trubice

>Defekty neurální trubice

Defekty neurální trubice jsou skupinou poruch, které vznikají v počátku fetálního vývoje a mohou vést k trvalým komplikacím s rozdílnou závažností.