Alkoholismus

>Alkoholismus

Alkoholismus (závislost na alkoholu, alkoholová závislost) vzniká při nadměrné a dlouhodobé konzumaci alkoholických nápojů.